KT beszámoló 2017.

SZTE Közalkalmazotti Tanácsának éves beszámolója - 2017.

-A 2017. évre szóló Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, az Esélyegyenlőségi Terv aláírása.

- A munkavédelmi képviselő választás elindításában és lebonyolításában a KT aktív szerepet töltött be.

A sikeres és eredményes munkavédelmi képviselő választás lezajlott Egyetemünkön. A Választási Bizottság elnöke Dr. Feleky Gábor, Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgatóval és Dr. Ágoston Zsuzsanna KT elnökkel együtt a szakszervezeti vezetők Dr. Ferencsik Mária SZETESZ és Lele Mária FDSZ elnök részvétele mellett üdvözölték a megválasztott munkavédelmi képviselőket és ellátták őket azokkal a szükséges információkkal, amelyek alapján sikeres testületi munkát végezhetnek. Dr. Dáni Anikó jogász ismertette velük a munkájukhoz, működésükhöz szükséges jogszabályi hátteret is.

- Az érdekképviseletek és ezen belül a KT kezdeményezte az iskolakezdési támogatással kapcsolatos munkáltatói intézkedés mielőbbi megtételét annak érdekében, hogy a kifizetések még az iskolakezdés előtt megtörténjenek.

Az iskolakezdési támogatásokkal kapcsolatos felmérések megtörténtek, a kifizetés időben megvalósult. Egységes támogatás került kifizetésre valamennyi karon. A támogatás a bérrel együtt került kifizetésre. Abban az esetben, ha mindkét szülő Egyetemünk munkavállalója, mindkét szülő részesült a juttatásban. Főállású közalkalmazottak részére a közoktatásban részesülő gyermekek után egységesen, gyermekenként 15 000 ft juttatás került kifizetésre.

- A KT tárgyalásokat folytatott és egész évben a többi érdekképviselettel együtt folyamatosan kezdeményezte az éves Juttatási Megállapodással kapcsolatos tárgyalások megkezdését, illetve a Juttatási Megállapodás megkötését.

A 2017-ra vonatkozó éves Juttatási Megállapodás megkötésére az 2017. november 20-án került sor. Bruttó 210 000 Ft-nál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező munkavállalók  részére 25 000 Ft, bruttó 210 001-300 000 Ft közötti jövedelem esetén 15 000 Ft került kifizetésre. A Juttatási Megállapodásban szereplő  étkezési támogatás 2017. december hónapban az érintett dolgozók részére a munkabérrel együtt került átutalásra.

- Fizetőssé vált a parkolás a TIK mélygarázsában. Az ezzel kapcsolatos szabályozás véleményezése az érdekképviseletek részéről megtörtént. A KT azt az álláspontot képviselte, hogy lehetőség szerint a parkolási díj a Klinikai Központban előző években bevezetett díjtételével megegyező legyen és a kedvezmények is hasonlóképpen alakuljanak.

- Részt vettünk a Klinikai Központ étkező bezárással kapcsolatos tárgyalásokon. A munkáltató az étkező területén 3D-s nyomtatót szeretett volna üzemeltetni. Az érdekképviseletek kifejtették, hogy a munkahelyi étkezés nem csak a Klinikai Központ – ÁOK területén nem megoldott, hanem az egész Egyetem területén megoldatlan. Sok egészségtelen, ellenőrizetlen minőségű, drága élelmiszert fogyasztanak a dolgozók munkaidőben, amely egészségvédelmük szempontjából elfogadhatatlan. Véleményünk szerint meg kell keresni azokat a forrásokat (akár pályázatpk formájában), amelyek felhasználásával egy, vagy több munkahelyi étkező létesíthető, vagy bérelhető, vagy üzemeltethető. A munkáltató várja az érdekképviseletek ezzel kapcsolatos konkrét javaslatait.

- Több fórumon hangoztattuk, hogy a minimálbér emelkedését nem követi a bértábla emelkedése, így a bérek „összecsúsznak”. Az előző évben ennek korrigálására hozott munkáltatói intézkedés hatása ebben az évben már nem érezhető, ezért kértük hasonló intézkedés meghozatalát, de ezt az Egyetem pénzügyi helyzete  nem tette lehetővé.

- Az Érdekképviseletek több fórumon is nehezményezték a nem oktató, nem kutató dolgozók illetmény rendezésének elmaradását.

- A KT képviselője (elnöke) állandó meghívottként részt vett a Rektori Kabinet üléseken, ahol a Szenátus ülések előkészülete során módjában állt a munkavállalók érdekeit érintő kérdések felvetésére és konzultációra.

- A KT képviselői (oktató, kutató és nem oktató, nem kutató képviselője) részt vettek szavazati jogú tagként a Szenátus munkájában, így részt vetteka  2017. decemberben tartott Rektor választáson is.

- A KT megbízott képviselői egyes karokon szavazati jogú tagként, más Karokon állandó meghívottként részt vettek a Kari Tanácsok munkájában.

- A 2017-es évben a munkáltatóval folytatott érdekegyeztetések konstruktívnak és eredményesnek bizonyultak.

Összegezve:

A KT 2017-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - maximálisan törekedett a munkabéke megőrzésére a munkavállalók érdekeit minden lehetséges fórumon képviselve.

Szeged, 2018. február 15.

Dr. Ágoston Zsuzsanna

KT elnök

 

 

 

Copyright