Tőrös Szilárd FDSZ elnök levele

Balog Zoltán

miniszter

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Budapest

Akadémia u. 3.

1054

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) tárgyalásokat kezdeményez az FDSZ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatási államtitkársága között, melynek témája a felsőoktatásban dolgozók illetményrendszerének átalakítása és az általános béremelés.

Az oktató/kutató/tanári munkakörben dolgozók esetében a 2016-2018 közötti időszakban az oktatói bértábla három lépésben történő emelésére került sor. A bértáblában a fizetési fokozatokban a garantált illetmény 15+5+5%, összességében 27%-ot megközelítő emelése valósult meg. Azonban a fogyasztói árindex növekedése 2008-2018 között meghaladta a 32%-ot (KSH adatok alapján), azaz az oktatói bérkorrekció mértéke nem kompenzálta az inflációt sem. Az oktatói bértábla 2018 januárját követően sem biztosít versenyképes alapjövedelmet. További ellentmondásokat szül, hogy a 2016-ban elindított új doktori képzésben a doktoranduszok a "kutatási és disszertációs" szakaszba lépnek, így ösztöndíjuk (180 eFt) 2018 szeptemberét követően meg fogja haladni a tanársegédi fizetési fokozatok garantált bérének nettó értékét (136,3 eFt, illetve 147,5 eFt), és alig marad el az adjunktus 1 garantált bérének nettó értékétől (184,3 eFt). Álláspontunk szerint az oktatói /kutatói utánpótlás biztosítása, a felsőoktatás minőségének megőrzése nem lehetséges a fentiek miatt érvényesülő jelentés kül- és belföldi piaci elszívó erőt kompenzáló oktatói bérrendezés nélkül. E körben a tárgyalási javaslatunk az oktatói  bértábla tételeinek érdemi növelése és az egyes fizetési osztályok közötti százalékos arányok közötti különbségek csökkentése.

Az oktatást/kutatást támogató munkakörben dolgozók a közalkalmazotti bértábla szerint kapják garantált illetményüket. A közalkalmazotti bértábla 2008 óta változatlan. Ugyan pozitívum, hogy az eltelt tíz évben folyamatosan növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege, ám a bértábla mozdulatlansága miatt - vagyis azáltal, hogy a bértábla A1 fizetési fokozata nem lett a bérminimumhoz kötve - a minimálbér és még inkább a garantált bérminimum emelkedő értékei elfedték a bértábla jelentős részét. Ennek az a következménye, hogy a garantált bérminimum maga alá gyűrte a nem diplomás munkaköröket és a diplomás fizetési fokozatok több mint harmadát. Bértorlódás alakult ki, amelyben eltűntek a bértábla differenciáló, a speciális szakmai képzettséget jutalmazó elemei. A garantált bérminimum növekedésével nem érintett kategóriákban az alapilletmény fejlesztésére nem került sok, nem történt meg az infláció ellensúlyozása sem, a garantált bérek messze elmaradtak a nemzetgazdasági bérszínvonaltól. A felsőoktatás támogatói munkaköreiben igen nagy a fluktuáció, egyre nagyobb nehézséget jelent megtartani a speciális szakmai tudással rendelkezőket és egyre nehezebb megfelelő képzettségű új munkatársakat toborozni. Különösen sürgető és éppen ezért tárgyalási javaslatunk az az oktatást/kutatást támogató munkatársaink szakmai tudását, tapasztalatát elismerő, differenciált bérrendszer helyreállítása.

Kérjük/követeljük az egyeztetésekért felelős, kompetens személy kijelölését, a bértárgyalások megkezdését a Magyar Rektori Konferencia és az FDSZ 2017. január 24-i bérrendezési javaslata alapján, amely előterjesztésre eddig - több mint egy év (!) alatt - semmilyen választ nem kaptunk. Azonnali intézkedésként javasoljuk, hogy a 2017-es és 2018-as évre érvényesített munkáltatói járulékcsökkentésből (5% illetve 2,5%) származó összeg maradjon a felsőoktatási intézményeknél azzal a kikötéssel, hogy azt differenciált illetménykiegészítésre kell fordítani. Célszerűnek tartjuk egységesen szabályozni, hogy az intézmények az így kialakuló/létrejövő keret 1/3-át az oktatók/kutatók/tanárok, 2/3-át a támogatói munkakörben dolgozók bérkiegészítésére fordítsák. Felkérjük/felszólítjuk az EMMI vezetőit, hogy kezdeményezzék a Kormányzatnál a járulékcsökkenés fenti módon történő felhasználását.

Budapest, 2018. február 15.

Tőrös Szilárd

FDSZ elnök

 

 

 

 

Copyright