EÉT közlemény - 2008-04-18

  • Nyomtatás

KÖZLEMÉNY

A Szegedi Tudományegyetem Érdekegyeztető Tanácsa (a továbbiakban: EÉT) 2008. április 7-én a Munkavállalói oldal kezdeményezésére, Dr. Szabó Gábor rektor (Munkáltatói oldal) elnökletével ülést tartott az alábbi napirendi pontokkal:
I. A 2008 évi Juttatási megállapodás
II. Az integrációval bekerült szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása
III. Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi integráció előtti, utáni és jelenlegi, karokra bontott (ÁOK Klinikai Központ külön) munkavállalói létszámáról, bértömeg változásáról, valamint a Klinikai Központ adósság állományáról
IV. Tájékoztatás a 2008. évi béremelés végrehajtásának részleteiről
V. Tájékoztatás az óvodai ellátással kapcsolatos változásokról. Az óvoda új szervezeti, finanszírozási és működési rendjének szabályozása. A bezárt óvoda épületének sorsa, a felére csökkentett óvodai létszám visszaállításának lehetőségei.
VI. A Kollektív Szerződés áttekintésének, megújításának ütemezése
VII. Tájékoztató az Esélyegyenlőségi Tervről


A Munkavállalói oldal elnöki tisztét Dr. Meskó Eszter, az FDSZ elnöke töltötte be. Az EÉT az alábbi közlemény kiadására kérte fel az aláírókat.

I. A Juttatási Megállapodást illetően a két oldal az alábbiakban állapodott meg:
1. Étkezési támogatás:
munkahelyi étkeztetés 6000 Ft/hó/fő
meleg utalvány 6000 Ft/hó/fő
hideg utalvány 6000 Ft/hó/fő


2. Banki utalás költségeinek kompenzálása:
A munkáltatói oldal elfogadta a munkavállalói oldal javaslatát: bruttó 10.000 Ft/év/fő összegben állapította meg az illetmény banki átutalási költségének kompenzálását, a novemberi bérkifizetéskor (A 2007. évi összeg 8.000.- Ft/fő/év volt.)

II: Az integrációval bekerült szakszervezetek működési feltételeinek biztosításáról 2008. május 15-ig megállapodik a 4 érintett szakszervezet és a Klinikai Központ.

III. Szóbeli tájékoztatás hangzott el, amely csak a Klinikai Központot érintette. A felek megegyeztek, hogy a Munkavállalói oldal utólag írásban megkapja a kért adatokat, a KK tekintetében az integráció előtti és utáni állapotról. A többi egységnél pedig 2007 és 2008 vonatkozásában.

IV. Béremelés: 2008. január elsejétől a közalkalmazottak 10 fizetési osztályból és 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatában a garantált illetményminimumok átlagosan 5 %-kal emelkedtek.
Ennek végrehajtása az SZTE-n megtörtént. Az átlagos emelkedés 5,0024 %, ami egyúttal jelzi, hogy a dolgozók többségének alapilletménye a táblaminimumra van beállítva.

V. Óvoda: Szóbeli tájékoztató hangzott el, mely nem érintette sem az óvoda új szervezeti, finanszírozási és működési rendjének szabályozását, sem a felére csökkentett óvodai létszám visszaállításának lehetőségeit

Munkavállalói oldal ragaszkodik a korábbi óvodai kapacitás visszaállításához, a júniusi szenátusi határozat végrehajtásához (finanszírozás és működési rend szabályozása). A gyakorló óvodai státusz eléréséig pedig az egyetem általi finanszírozáshoz.

A Munkavállalói oldal kifejtette, hogy a bezárt SZOTE óvoda épületének nem szociális célú felhasználásához, illetve elidegenítéséhez jelen körülmények között nem járul hozzá.
Az ülésen nem született megállapodás, a felek tovább folytatják a tárgyalást és készek a kompromisszum keresésére.

VI. A felek megegyeztek a Kollektív Szerződés áttekintésének, megújításának ütemezéséről.

VII. Az Egyenlő bánásmódról és az Esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXVI. tv. Esélyegyenlőségi Terv készítését írja el a munkáltató számára. Ez a munkáltató (Rektor) és a munkavállalói érdekképviselet által elfogadott és aláírt dokumentum. Az ismertetett tervezet további egyeztetést igényel. 
Egyetértés van abban, hogy külön hallgatói- és külön dolgozói bizottság létrehozása célszerű. 
A Munkavállalói oldal szükségesnek tartja az SZTE Esélyegyenlőségi Szabályzat módosítását is, mivel az gyakorlatilag csak a hallgatókról szól. 

Szeged, 2008. április 18.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektorDr. Ágoston Zsuzsanna Dr. Meskó Eszter Prof. Dr. Thurzó László
Közalkalmazotti Tanács Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete SZOTE Szakszervezeti Bizottság
elnök elnök titkár