SZTE Juttatási megállapodás 2009: decemberig minden marad a régi

Az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács tegnapi (2009. május 13.) ülésének rövid összefoglalója A Munkáltatói és a Munkavállalói oldal (elnök: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, a munkavállalói oldal vezetője: Dr. Meskó EszterFDSZ elnök, további résztvevők a jelenléti ív szerint) plenáris ülésén 5 napirendi pont megtárgyalására került sor.

 

  1. A 2009. évi Juttatási Megállapodás: a Megállapodás releváns sorai (azaz az étkezési támogatás, banki átutalás költségei) tekintetében a Munkavállalói oldal javaslatot tett a 2008. évi szint megtartására, azaz az étkezési támogatás nettó 6000 Ft/hó/fő, valamint a banki átutalás költségeinek kompenzálására 10 000 Ft összegű támogatás kifizetésére – tekintettel az ország nehéz gazdasági helyzetére egyik juttatási forma vonatkozásában sem javasolt emelést. Szabó Gábor rektor a plénumon konzultálva Dr. Tráser Ferenc gazdasági főigazgatóval és Bereczki Éva főosztályvezetővel az Egyetem várható többletkiadásáról az étkezési utalványok megadóztatásával kapcsolatosan, valamint a jogszabályi hiány figyelembevételével mérlegelte, majd támogatta a Munkavállalói oldal javaslatát, a plénum egyhangú szavazással döntött a 2009. évi Juttatási Megállapodásról.

Dr. Kovács Iván, a Klinikai Központ stratégiai igazgatója hozzátette, hogy folyamatban van a klinikakert biztonsági rendszerének és a parkolási rend kidolgozása (ami azt jelenti, hogy a klinikakertben parkolói díj kerülne meghatározásra). Meskó Eszter FDSZ elnök kérte, hogy a parkolási díjról szóló javaslatot annak elkészülte után tárgyalja meg az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács.

 

  1. Tájékoztató az óvoda bővítésével kapcsolatos munkálatok ütemezéséről: Tráser Ferenc gazdasági főigazgató tájékoztatása értelmében 45 millió forint összeg került megszavazásra a rektori tanácson az óvoda létszámbővítéssel és gyakorló óvodává válásával kapcsolatos felújítására. A helyszín felmérése megtörtént, a terveztetés folyamatban van és a munkálatok minden valószínűség szerint ez év szeptemberéig be is fejeződnek.

 

  1. Egyeztetés a Kollektív Szerződés (KSZ) megújításáról szóló tárgyalások további menetéről: Merényi Mária főtitkár összefoglalta a KSZ módosításának eddigi munkafolyamatait, a két bizottság által végzett eddigi munkát. A tárgyalások folyamatban vannak, hamarosan munkáltató-munkavállalói szintre kerülnek, amelynek végső stációja a rektor jelenlétében történő, kardinális kérdésekről való döntések lesznek. A rektor nem tűzött ki határidőt a KSZ módosításának véglegesítésére – tekintettel a folyamatos jogszabályi változásokra.

 

  1. Javaslat az SZTE EÉT Szabályzat módosítására: a Szegedi Tudományegyetem Érdekegyeztető Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a plénum egyhangú szavazással jóváhagyta annak a Szenátus elé terjesztését.

 

  1. Az elvonások várható hatása a Szegedi Tudományegyetemen, különös tekintettel a munkavállalókra: Szabó Gábor rektor elmondta, hogy a súlyos gazdasági helyzet miatt az Egyetemnek eddig kb. 300 millió forintnyi elvonással és kb. 500 millió forintnyi zárolással kell szembenéznie. Ugyanakkor biztosította a jelenlévőket arról, hogy nem áll szándékában a leépítések kezdeményezése (különösen nem az egészségügyi szférában), valamint a nyugdíjas korú munkavállalók elbocsátása (a sajtóvisszhangokra reagálva). Dr. Thurzó László, a SZOTE Szakszervezet elnöke a többi között kérte, ha és amennyiben mégis sor kerülne elbocsátásokra, az ne fűnyíró elv szerint történjék, hanem alapos megvizsgálást követően. A Rektor a helyzet esetleges további romlása esetén szükséges döntések meghozatalához együttműködést, együttgondolkodást kért és ígért.

 Király Andrea

FDSZ SZTE SZB

Szervezőtitkár

Copyright