Hivatalos közlemény az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács 2009. május 13-i üléséről

 

KÖZLEMÉNY

A Szegedi Tudományegyetem Érdekegyeztető Tanácsa (a továbbiakban: EÉT) 2009. május 13-án a Munkavállalói oldal kezdeményezésére, Dr. Szabó Gábor rektor elnökletével ülést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

 

I.   Juttatási megállapodás 2009

II.  Tájékoztató az óvoda bővítésével kapcsolatos munkálatok ütemezéséről

III. Egyeztetés a Kollektív Szerződés (KSZ) megújításáról szóló tárgyalások további menetéről

IV. Javaslat az SZTE EÉT Szabályzat módosítására

V.  Az elvonások várható hatása a Szegedi Tudományegyetemen, különös tekintettel a munkavállalókra

 

A Munkavállalói oldal elnöki tisztét Dr. Meskó Eszter, az FDSZ elnöke töltötte be. Az EÉT az alábbi közlemény kiadására kérte fel az aláírókat.

 

I. A Juttatási Megállapodást illetően a két oldal az alábbiakban állapodott meg (a Munkavállalói oldal tekintettel az Egyetemet is érintő súlyos gazdasági helyzetre a 2008. évi Juttatási Megállapodás szinten tartását javasolta):

1. Étkezési támogatás:

 munkahelyi étkeztetés    6000 Ft/hó/fő (nettó)

 meleg utalvány                 6000 Ft/hó/fő (nettó)

 hideg utalvány                  6000 Ft/hó/fő (nettó)

 

2. Banki utalás költségeinek kompenzálása:

10.000 Ft/év/fő, a novemberi bérkifizetéskor.

 

II. Tájékoztató az óvoda bővítésével kapcsolatos munkálatok ütemezéséről:

Dr. Tráser Ferenc gazdasági főigazgató tájékoztatása értelmében 45 millió forint összeg áll rendelkezésre az óvoda létszámbővítéssel és gyakorló óvodává válásával kapcsolatos felújítására, mely munkálatok előreláthatóan szeptemberre elkészülnek.

 

III. Egyeztetés a Kollektív Szerződés (KSZ) megújításáról szóló tárgyalások további menetéről:

A tárgyalások folyamatban vannak, hamarosan munkáltató-munkavállalói szintre kerülnek, amelynek végső stációja a rektor jelenlétében történő, kardinális kérdésekről való döntések lesznek. A rektor nem tűzött ki határidőt a KSZ módosításának véglegesítésére – tekintettel a folyamatos jogszabályi változásokra.

 

IV. Javaslat az SZTE EÉT Szabályzat módosítására:

A Szegedi Tudományegyetem Érdekegyeztető Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és annak a Szenátus elé terjesztését a plénum egyhangú szavazással jóváhagyta.

 

V. Az elvonások várható hatása a Szegedi Tudományegyetemen, különös tekintettel a munkavállalókra:

Szóbeli tájékoztatás hangzott el Dr. Szabó Gábor rektor részéről a vonatkozásban, hogy a súlyos gazdasági helyzet miatt az Egyetemnek eddig közel. 300 millió forintnyi elvonással és közel 500 millió forintnyi zárolással kell szembenéznie. Ugyanakkor biztosította a jelenlévőket arról, hogy nem áll szándékában a leépítések kezdeményezése (különösen nem az egészségügyi szférában), valamint a sajtóvisszhangokra reagálva szólt a nyugdíjas korú munkavállalók foglalkoztatásáról. A Rektor a helyzet esetleges további romlása esetén szükséges döntések meghozatalához együttműködést, együttgondolkodást kért és ígért.
 

Szeged, 2009. május 13.

 

         Prof. Dr. Szabó Gábor

                      rektor

 

                    Dr. Ágoston Zsuzsanna            Dr. Meskó Eszter                   Dr. Thurzó László

                     Közalkalmazotti Tanács        Felsőoktatási Dolgozók             SZOTE Szakszervezet

                                   Elnök                         Szakszervezet elnök                        SZB titkár

 

Copyright