Az „ebédjegy” felfüggesztése

Egyéb támogatási megoldás keresése a legrászorultabbaknak. Cél a munkahelyek megtartása. Az Egyetem Munkáltatói és Munkavállalói oldalának idei első plenáris ülésére 2012. január 30-án került sor. Előzetesen megküldött napirendi pontok a következők voltak: 2012-es költségvetés fontosabb sarokszámainak és az egyetem gazdasági helyzetének és kilátásainak ismertetése Javaslat a béren kívüli juttatásokon belüli "étkezési utalvány" 2012. évi felfüggesztésére Javaslat a Klinikai Központban dolgozók készenléti díjának jogszabályi szintre történő módosítására. Mivel a 3. napirendi pont nem a Juttatási Megállapodás része, hanem a Kollektív Szerződésben van rögzítve, azaz a Kollektív Szerződés módosítását teszi szükségessé, javaslatunkra lekerült az ülés napirendjéről. Az Érdekegyeztető Tanács mindkét oldala egyetértett abban, hogy a munkahelyek megtartása az elsődleges cél. Szabó Gábor rektor elmondta, esély van arra, hogy ezt az évet is kezelni tudja az Egyetem csoportos létszámleépítés nélkül. Mindazonáltal az egységvezetők dönthetnek róla, amennyiben szükséges, a Rektor központilag nem kezdeményezi. Az 1. napirendi pont tekintetében Szabó Gábor rektor és Majó Zoltán gazdasági főigazgató adott tájékoztatást az Egyetem várható idei költségvetéséről. Mint ismert, a tavalyi év folyamán 2 milliárd forint összegű elvonásra került sor, az idén a tavalyihoz képest további 1 milliárd forinttal csökken a költségvetési támogatás, ami megközelítőleg 21 százalékos támogatáscsökkenést jelent. Továbbá, mivel az Egyetem a minisztériumtól nem kapott külön forrást a bérminimum és a minimálbér bértömegére, valamint a kötelező előrelépések bérnövekményére, közel 500 millió forint hiányt kell az Egyetemnek kigazdálkodnia az egyébként törvény által szabályozott béremelésekre. Ennek a megközelítőleg másfél milliárdnyi forint hiánynak a kigazdálkodása belső átcsoportosításokat kell hogy jelentsen, azok az intézkedések, amelyek tavaly is voltak, megmaradnak. A 2. napirendi pont tekintetében a felek megegyeztek abban, hogy az étkezési hozzájárulás abban a formájában, ahogy eddig a munkavállalók részesültek belőle, felfüggesztésre kerül. Azon dolgozók, akik 2011. decemberben is kaptak étkezési utalványt, 2012. január hónapban is megkapják. Ezen jellegű juttatás teljes felfüggesztésétől (ahogyan a napirendben szerepel) a Munkavállalói oldal kezdeményezésére azonban sikerült elmozdulni. Szabó Gábor rektor először 60 millió forint elkülönítésére tett javaslatot (emlékeztetőül ez az összeg össz-egyetemi vonatkozásban közel 2011-ben 500 millió forint volt), majd a tárgyalások folyományaként 100 millió forintos keretösszegben maximalizálták a felek, annak érdekében, hogy az Egyetem legkisebb keresetű munkavállalói (minimálbéren, szakmai minimálbéren levők) részesülhessenek a támogatásból. Az Érdekegyeztető Tanács további tárgyalások folytatásában egyezett meg tovább keresve a lehetőségeket és a megoldásokat a támogatás kifizetésének formájára.

Copyright