Az SZTE dolgozóinak levele a béremelések ügyében: aláírásgyűjtés

Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr!

Tisztelt dr. Palkovics László Államtitkár Úr!

Tisztelt Prof. dr. Szabó Gábor Rektor Úr!

Tisztelt Dékánjaink!

 

Kérjük, támogassanak bennünket, és álljanak ki érdekeinkért a megfelelő fórumon!

 

Levelünkkel az ELTE BTK oktatóinak hasonló kezdeményezésével való egyetértésünket fejezzük ki és ahhoz csatlakozunk, hiszen helyzetünk legnagyobbrészt megegyezik az övékével. 

Az aláírásgyűjtés még tart, és hogy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre elküldött adatokkal lehet csatlakozni hozzá.

 

A napi híreket követve örömmel értesültünk, hogy a doktori képzésre járó hallgatók ösztöndíja az első két évben havonta 140.000 forintra, a második két évben havonta 180.000 forintra emelkedne. Ugyanakkor végtelenül méltánytalannak tartjuk, hogy a hallgatói ösztöndíjak és az oktatói bérek között így kiáltó aránytalanság jön létre. Az egyetemen oktató tanársegédek és adjunktusok 10 éve várnak a béremelésre. Számunkra teljességgel elfogadhatatlan, hogy mindössze 30-40.000 forintos béremelést ígérnek, azt is három éven át elhúzott emeléssel megoldva: az adjunktusok nettó 147.000 forintjához, a tanársegédek nettó 122.000-es fizetéséhez.

Így az a megalázó helyzet jönne létre, hogy a doktorandusz és több oktatója bére 2018-ban körülbelül azonos lenne, pedig egy adjunktus akár már 20 éve oktat az egyetemen, és már 10 éve megszerezte a PhD-fokozatot. A tanársegédeknek 40.000 Ft-tal lenne kevesebb a bérük, mint a hallgatók ösztöndíja, úgy, hogy Karunkon a tanársegédek is sokan doktori fokozattal bírnak.

A doktori hallgatók rendelkeznek további kedvezményekkel, míg az oktatók csak minimálissal (pl. a habilitációs eljárás egy részének támogatása). Így a hallgatók juttatása a kedvezményeikkel nemcsak a tanársegédek fizetésénél lesz több, de a sok éve oktató, sok éve fokozatot szerzett tanáraik bérénél is. Ezáltal az oktató és a tudós tekintélye is sérül. Ez a helyzet megalázza az oktatókat, ezáltal magát az Egyetemet is. a Kart is.

A hírek szerint a doktorjelöltek a fokozatszerzéskor egyszeri, 400.000 forintos támogatásban részesülnének, pedig ez messze meghaladja a doktori fokozatszerzés költségeit, és az ösztöndíjasok számára a fokozatszerzés ingyenes. Ugyanakkor az oktatók számára a habilitációra jelentkezés 150 ezer Ft-ba kerül, és mi semmilyen esetben nem kapunk 400.000 Ft-os támogatást.

Egy adjunktus jelenleg 125.000 Ft nettóval, egy tanársegéd pedig akár 150.000 nettóval keres kevesebbet, mint a közoktatásban dolgozó, doktori fokozattal rendelkező pedagógusok. Egy pályakezdő bölcsész is többet keres, mint mi, akik oktattuk őket. Ugyanez a tarthatatlan bérhelyzet jellemzi karunkon a nem oktató beosztású tanárokat: a lektorokat és a nyelvtanárokat is.

 

A munkaszerződésünk irreális, heti 40 órában lehetetlenség minőségi munkát végezni az összes területen, amely szerepel a szerződésben. A mi feladatainknak csak felét teszik ki az óratartások és a kurzusainkkal kapcsolatos teendők: beadandók javítása, vizsgáztatás, tananyagfejlesztés stb. Ezek felett az alábbiak is feladataink: hallgatók vezetése, konzultációk (tdk, szakdolgozat, disszertáció); felkészülés új ismeretekből; az új lehetőségek alkalmazása szemináriumon, kielégítve a folyton változó hallgatói igényeket az új típusú, kevésbé tudományos tematikájú, gyakorlati órákon; kutatás; publikálás; konferenciák szervezése és előadóként való részvétel; új tárgyak kidolgozása; szerkesztés, lektorálás, fordítás; rengeteg adminisztráció és sok egyéb. Kutatásra mindnyájunknak csak a heti 40 óra elenyésző részében, leginkább afelett jut idő. (A tanársegédek és az adjunktusok nem vehetnek ki alkotói szabadságot.) Többségünknek hosszú évek óta a kötelezőnél jóval több az óraterhelésünk. Ugyanannyi idő alatt lehetetlenség egyre több munkát elvégezni. A BA-s, MA-s és PhD-s órák nem súlyozottan jelennek meg az óraterhelésünkben, egy PhD-s óra ugyanannyit ér, mint egy BA-s. A kurzusaink hallgatói létszáma szintén nem súlyozottan jelenik meg az óraterhelésben, ugyanannyinak számít, ha 3 vagy ha 100 hallgatónak kell jegyet adnunk egy kurzuson. Képtelenség a számunkra kiosztott egyre több feladatot bezsúfolni heti 40 órába. Mindezt alig több mint 100.000 Ft-os bérért.

 

Megjelent tanulmányainkért nemhogy nem kapunk tiszteletdíjat, gyakran még mi fizetünk a megjelenésükért. Szakdolgozat-vezetésért, -bírálatokért, doktorandusz témavezetőjeként sem, valamint semmi másért sem kapunk külön illetményt. Azért is gyakran saját zsebből fizetünk, hogy taníthassunk (saját gép, saját nyomtató, könyvbeszerzések stb.), többünknek óráinkra saját költségünkün kell fénymásolnunk. Azért is sokszor mi fizetünk, hogy konferencián vehessünk részt, hogy konferenciát tarthassunk, és igen gyakran a tudományos mellékmunkát (szerkesztés, fordítás, lektorálás stb.) ingyen, szakmai elkötelezettségből végezzük. Az oktatási kormányzat és az egyetem az általuk anyagilag nem támogatott és anyagilag el nem ismert, elsősorban nemzetközi tudományos tevékenységet kéri számon tőlünk saját előmenetelünkhöz és az egyetem akkreditációjához is. A belföldi és külföldi konferenciák részvételi díjait és egyéb költségeit legtöbbször saját magunknak kell állnunk. Az egyetemi vagy egyetemen kívüli pályázatok csak egy viszonylag szűk oktatói rétegnek jelentenek pénzforrást, a megpályázható pénzek nem elegendőek minden oktató számára, valamint sok oktatónak nincs ideje és ereje a bürokratikus papírmunkára, amit egy pályázat jelent.

 

2016 januárjától kapják meg minimum azt a bért tanársegédek és adjunktusokis, ami a bértábla szerint jár a doktori fokozattal rendelkező pedagógus kollégáinknak a közoktatásban. Mivel munkaköri elvárás a konferencia-részvétel és a publikálás, minden oktatónak legyen éves kerete, mely biztosítja az ehhez szükséges anyagi fedezetet. Álláspontunk érvényre juttatásához minden fórumot és minden törvényes eszközt igénybe fogunk venni.

 

Követelésünk nemcsak az oktatók bérére vonatkozik, hanem a lektorok és a nyelvtanárok bérére is: kapják meg kollégáink is minimum azt a bért, ami végzettségüknek, fokozatuknak megfelel a pedagógus bértáblában.

 

Az egyetemi nyelvtanárok, akárcsak felsőoktatásban oktató kollégáik, egyetemistákat oktatnak, igen magas óraszámban, ezért számukra sértő és megalázó, hogy nem illeti meg őket az "oktató" elnevezés. Tevékenységük jelentős része szaknyelvek oktatása, tehát nyelvtanári képesítésük mellett több szakterületre kiterjedő folyamatos önképzéssel olyan mértékű szakmai tudásra tettek szert, amely a közoktatásban dolgozó kollégáik viszonylatában egyértelmű minőségi többletet jelent.

 

A nem oktató-kutató státuszban lévő dolgozókat a tervezett változások rendkívül hátrányosan érintik. Ezek a kollégák segítik az oktatást, kutatást végző diplomások munkáját, illetve magasan képzett munkaerőként számos területen hozzájárulnak az SZTE színvonalas működéséhez. Az ő munkájuk ugyanúgy nélkülözhetetlen és fontos, mint az oktató és kutató kollégáké. Számukra nem megoldás a 150 000 Ft-os bérminimum, hiszen ezzel ugyanarra a fizetési szintre kerül a teljesen képzetlen és a diplomás dolgozó. Az így keletkező bérfeszültség – ami a közalkalmazotti bértábla differenciálatlansága miatt már eddig is fennállt – csak tovább fokozódik. Ráadásul, ha a bérrendezés a bérminimum megállapítására korlátozódik, akkor semmiféle béremelésben nem fognak részesülni azok a nem oktató-kutató dolgozók, akiknek – esetleg csak bérkompenzáció révén, de – eléri, sőt meghaladja a jelenlegi bére a 150 ezer Ft-ot. Az ő fizetésük is szánalmasan kevés ahhoz a munkához képest, amit a felsőoktatásban el kell végezniük.

 

Elfogadhatatlan továbbá, hogy a tervek szerint a nem oktató-kutató dolgozók béremelését az egyetemnek kell kigazdálkodnia. Ez a béremelés – ami a jelenlegi tervek szerint csak bérminimum-emelés - nevetségesen csekély (akár nullával egyenlő) ugyan az egyes dolgozók számára, de a bértömeget tekintve kigazdálkodhatatlan az egyetem számára, így a dolgozókat a tömeges elbocsátás fenyegeti. Azok az egyetemek, amelyek a klinikák, kórházak fenntartásával  küzdenek, nem tudják előteremteni a béremelés összegét, hiszen folyamatos tartozást görgetnek maguk előtt. A nem oktató-kutató dolgozók elbocsátása az oktatást és a kutatást is katasztrofális állapotba hozza, hiszen ezek a dolgozók teremtik meg annak feltételeit, hogy a működési, szervezési feladatok a felsőoktatásban megvalósuljanak. Rájuk hárul az órarendek megtervezése, összehangolása, a hallgatók ügyeinek intézése, az oktatással-kutatással kapcsolatos adatok és nyilvántartások kezelése, és a szakok indításának adminisztrációs terheit is ők hordozzák. A könyvtári dolgozók nemzetközileg elismert magas színvonalon végzett munkája nélkül megbénulna az egyetemi oktatás és kutatás; közülük többen maguk is önálló kutatásokat végeznek.

A létszámleépítésekkel a gyakorlati oktatás is veszélybe kerülhet, mivel nem lesznek elegendő számban hallgatói gyakorlatot előkészítő vagy azt megtartó munkatársak.

 

 

Az informatikusok elvándorlása is komoly problémát jelent egyetemünknek. Informatikai területen olyan alternatív munkalehetőségek vannak a városban, amelyek sokkal magasabb fizetést kínálnak a jól képzett munkaerőnek, így azok egymás után mennek el tőlünk, s lassan a pályakezdőknek sem érdeke ide jönni. Így nemcsak az informatikai szolgáltatások magas színvonalú biztosítása jelent egyre komolyabb kihívást, de már az alapszintű ellátás is veszélybe kerülhet.

 

A béremelés fedezetét teljességgel a költségvetés biztosítsa, és ne az intézményeknek kelljen kigazdálkodniuk, hiszen az csak elbocsátások árán lehetséges. Legyen annyi kollégánk, hogy ne kelljen több órát tartanuk, mint amennyi a munkaszerződésünkben szerepel, illetve a kötelező óraszámunk feletti óráinkért járjon fizetéskiegészítés.

 

Szeged, 2015. december 4.

 

Bízva az egyenlő elbánásban, az SZTE dolgozói:

 

1. Aradi Zsuzsanna, igazgatási ügyintéző, SZTE MK Tanulmányi Ügyek Titkársága

2. Baczkó Gabriella, intézeti titkárnő, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

3. Bacsa Andrásné Pálinkás Éva, vegyésztechnikus, SZTE TTIK AKKT 

 

4. Bagi Ibolya, egyetemi docens, SZTE BTK Szláv Intézet

 5. Bagosi Zsolt  Egyetemi Adjunktus  Kórélettani Intézet

 

6. Bajnóczi Beatrix, nyelvtanár, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet

7. Bakró-Nagy Marianne, egyetemi tanár, SzTE BTK Finnugor Tanszék

8.Balázs L. Gábor, habilitált egyetemi docens, SzTE Szláv Intézet

9. Balázs Péter, habilitált egyetemi adjunktus, SZTE BTK Francia Tanszék

10. Balog József, SZTE BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

11. Balogh Sándor, prof. emeritus, SZTE MK Folyamatmérnöki Intézet

12. Barát Erzsébet, egyetemi docens, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet

13. Barra Csilla, ügyintéző, SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék

14. Bata Ágnes, program menedzser, SZTE, BTK, Angol-Amerikai Intézet

15. Batóné dr. Kaczúr Ágnes, szakreferens, SZTE Klebersberg Könyvtár

16. Benkőné Sipos Ildikó  Segéd Labor Asszisztens  Kórélettani Intézet

17. Bernátskyné Babus Csilla   MTMT csoportvezető SZTE Klebelsberg Könyvtár

18. Bibok Károly, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK, Szláv Intézet

19. Bíró Bernadett tudományos segédmunkatárs SZTE BTK Finnugor Tanszék

20. Bocsor Péter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

21. Bódi Julianna   orvosírnok   II. sz. Belgyógyászati Klinika

22. Bodóné Rafael Beatrix, tanársegéd, SZTE BTK Pszichológiai Intézet

23. Bodosi Balázs, adjunktus, SZTE Élettani Intézet

24. Bodrogi Tiborné nyelvtanár SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

25. Bombitz Attila, tanszékvezető habilitált egyetemi docens, SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék

26. Boross Nikoletta, tanszéki mérnök, SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet

27. Bukta Katalin egyetemi adjunktus  SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

28. Buttásné Kiss Ágota  technikus  GYTK Gyógyszerkémiai Intézet

29. Cristian Réka M., habilitált egyetemi docens, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék

30. Czeglédi András  egyetemi adjunktus   SZTE BTK, Filozófia Tanszék

31. Czerovszki Marianna  egyetemi adjunktus  SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

32. Cziberéné Nohel Gizella mestertanár  SZTE JGYPK, TOKI Tanítóképző

33. Czirják Csaba informatikus könyvtáros   SZTE Klebelsberg Könyvtár

 

34. Csabafi Krisztina Egyetemi Tanársegéd   Kórélettani Intézet

35. Csabai Márta, tanszékvezető egyetemi tanár SZTE BTK Pszichológiai Intézet

36. Csábi Eszter,  egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Pszichológia Intézet, Kognitív- és Neuropszichológia Tanszék

37. Csanádi József, egyetemi docens, SZTE Mérnöki Kar, Élelmiszermérnöki Intézet

38. Cserjés Katalin, habilitált egyetemi docens SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék

39. Csifcsák Gábor, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet

40. Csirik János, egyetemi tanár, SZTE Informatikai Intézet

41. Dabi Gergely  egyetemi tanársegéd SZTE TTIK, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

42. Dani Géza oktatás technikus SZTE Oktatásszervezési Titkárság

43. Daniné Horváth Annamária titkárságvezető SZTE MK Oktatásszervezési Titkárság

44. Deák Ágnes  egyetemi tanár  SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék

45. Deákné Berkó Szilvia   egyetemi adjunktus  SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet

46. Deákné Seres Anikó, gazd. műsz ügyintéző, SZTE BTK Történeti Intézet

47. Demcsák Katalin, főiskolai docens, SZTE JGYPK, Felnőttképzési Intézet

48. Dinyáné Juhász Edit asszisztens  GYTK Gyószerkémiai Intézet

49. Dobó Éva Segéd Labor Asszisztens Kórélettani Intézet

50. Doró Katalin, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

51. Dragon Zoltán, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék

52. Dudits András, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet

53. Fabulya Zoltán főiskolai docens  SZTE MK Ökonómiai

54. Farkas Baráthi Mónika, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Szláv Intézet

55. Fehér Anikó, Szakmai szolgáltató, laboráns, SZTE MK ÉMI

56. Fekete Éva, professzor emerita, SZTE TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

57. Fekete Mariann egyetemi tanársegéd SZTE BTK Szociológia Tanszék

58. Feleky Gábor, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Szociológia Tanszék

59. Felföldi Szabolcs, tudományos munkatárs, SZTE BTK, Régészeti Tanszék

60. Fenyvesi Anna, intézetvezető, habilitált egyetemi docens, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet

61. Ferwagner Ákos egyetemi docens, SZTE BTK Történeti Intézet

62. Filkor Kata Kutató Biológus Kórélettani Intézet

63. Fogarasi György, tanszék- és intézetvezető egyetemi docens, SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

64. Frank Éva, habilitált egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék

65. Fülöpné Papp Éva   könyvtáros  SZTE Klebelsberg Könyvtár

66. Füzi Izabella, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK, Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

67. Fűzné dr. Kószó Mária főiskolai docens SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet

68.Galamb György egyetemi docens, SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék

69. Gazdagné Balogh Éva könyvtáros SZTE Klebersberg Könyvtár

70. Gécseg Zsuzsanna, habilitált egyetemi docens, SZTE BTK, Romanisztika Intézet

71. Geiger János egyetemi docens TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

72. Gere Zsolt, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Magyar Irodalom Tanszék

73. Giczi Zsolt egyetemi adjunktus SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Intézet

74. Gombosné Haavisto Kirsi, nyelvtanár, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet

75. Gondáné Prajda Irén, SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

76. Gyenge Zoltán, egyetemi tanár, SZTE BTK

77. Györgyeyné Login Adrienne, ETR referens, SZTE BTK Tanulmányi Osztály

78. Hárs Endre, intézetvezető egyetemi docens SZTE BTK Germán Filológiai Intézet

79. Hász-Fehér Katalin, egyetemi docens, Magyar Irodalmi Tanszék

80. Hegyi Andrea adjunktus SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Biológia Szakmódszertan

81. Hekáné Dr. Szondi Ildikó, SZTE ÁJTK, Statisztikai és Demográfiai Tanszék

82. Hoczopán Szabolcs könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

83. Hódiné Jónás Erika, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

84. Hódosy Annamária, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

85. Hoffmann Ildiko, egyetemi docens, SZTE BTK Magyar nyelvészet tanszék

86. Hohl Zsuzsanna, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

87.Horváth Márta, adjunktus, SZTE BTK Germán Filológiai Intézet

88. Horváth Zoltán, egyetemi docens, SzTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

89. Ilia Edit, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

90. Ivanics Mária, egyetemi tanár, SZTE BTK Altajisztikai Tanszék

91.  Jámbori Szilvia egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet

92. Jancsó Attila, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Szervetlen Analitikai Kémiai Tanszék

93. Jancsó Katalin, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Hispanisztika Tanszék

94. Jászberényi Miklós Egyetemi Docens Kórélettani Intézet

95. Jeney Zsuzsanna, előadó, SZTE BTK Hispanisztika Tanszék

96. Jójártné Laczkovich Orsolya, egyetemi tanársegéd, SZTE GYTK

96. Juhász Krisztina egyetemi adjunktus SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék

97. Juratovics Zoltánné irodavezető, BTK Vallástudományi Tanszék

98. Kappel Péter, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK, Germán Filológiai Intézet

99. Karácsonyi Judit, tanársegéd, SZTE BTK Francia Tanszék

100. Karsai László egyetemi tanár, SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék

101. Karsai Marianna, előadó, SZTE BTK Germán Filológiai Intézet

102. Kasza Péter, habilitált egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék

103. Katona Eszter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Hispanisztika Tanszék

104. Katona Péter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Szociológia Tanszék

105. Katona Tamás egyetemi tanár, SZTE GTK-ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék

106. Katona Tünde, egyetemi docens, SZTE BTK, Germán Filológiai Intézet

107. Kendrella Istvánné, intézetvezető főnővér, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai  Központ

108. Kenesei István, egyetemi tanár, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

109. Keresztes Zoltán, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Elméleti Fizikai Tanszék

110. Khabtagaeva Bayarma, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Altajisztikai Tanszék

111. Kimpiánné Bihari Katalin, nyelvtanár SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

112. Kinyó László, adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszék

113. Kis Zsolt egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

114. Kisné Dr. Dobos Ildikó  egyetemi tanársegéd  ÁOK Élettani Intézet

115. Kiss Attila, tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, SZTE Angol Tanszék

116. Kiss Gusztáv   Segéd Labor Asszisztens   Kórélettani Intézet

117. Kissné Farkas Anikó ügyintéző SZTE Informatikai Intézet

118. Kiss Tamás, egyetemi tanár, SZTE TTIK, Szervetlen Analitikai Kémiai Tanszék

119. Kiss Zoltánné, tanszéki előadó, SZTE BTK, Altajisztikai Tanszék

120.Kisteleki Eszter nyelvtanár Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

121. Kléner Judit, projektasszisztens, SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport

122. Klucsik Edit mesteroktató, SZTE BTK

123.Kocsis Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár, intézetvezető, SZTE BTK Szláv Intézet

124. Kokas Károly könyvtári informatikus SZTE Klebelsberg Könyvtár

 

125. Kónyáné Terhes Anikó Segéd Labor Asszisztens Kórélettani Intézet

126. Kökény Andrea, egyetemi adjunktus, SZTE, BTK, Történeti Intézet

127. Kosztolányi József, egyetemi docens, SZTE TTIK Bolyai Intézet

128. Kothencz Mihály osztályvezető BTK Tanulmányi Osztály

129. Kovács Ágnes Zsófia, egyetemi docens, Angol-Amerikai Intézet

130. Kovács Szilvia, tudományos munkatárs, MTA SzTE Turkológiai Kutatócsoport

131. Kövér Lajos tszv. egyetemi docens, SZTE BTK Történeti Intézet, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

132. Krémer Sándor, habilitált egyetemi docens, SZTE BTK Filozófia Tanszék

133. Kristó Sándor, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK, Szláv Intézet

134. Kriveczky Katalin, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

135. Kulcsár Valéria habilitált egyetemi docens, SZTE, BTK, Régészeti Tanszék

136. Kürtösi Katalin, habilitált egyetemi docens, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

137. Kozma Adrienn könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

 

138. Kozmács István egyetemi adjunktus SZTE BTK Finnugor Tanszék

140. Körmöczy Rita könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

141. Laczkó Sándor osztályvezető SZTE Klebelsberg Könyvtár

142. László Tamás informatikus SZTE Klebelsberg Könyvtár1

143. Laurinyecz Magdolna Tanügyi- Igazgatási Munkatárs  Kórélettani Intézet

144. Lehotainé Szabó Andrea ügyvivő szakértő SZTE MK Oktatás Szervezés

145. Lele Mária SZTE FDSZ  Elnöke

146. Lencsés Éva, nyelvtanár, Intézetvezető helyettes, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

147. Lencsés Gyula, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Szociológia Tanszék

148. Lendvai Edina, főiskolai docens, SZTE MK Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

149. Lénárt András egyetemi tanársegéd, SZTE BTK, Romanisztika Intézet

150. Madarász Klára, egyetemi docens, SZTE BTK, Romanisztika Intézet

151. Meskó Eszter általános főigazgató- SZTE Klebelsberg Könyvtár

152. Mezey András állománygyarapító  SZTE Klebelsberg Könyvtár

153. Mezősi Gábor tanszékvezető egyetemi tanár  SZTE TTIK természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

154. Miklós Ferenc tudományos munkatárs SZTE Gyógyszerkémiai Intézet

155. Milián Orsolya, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

156 Molnár Istvánné, biztonsági munkatárs, SZTE Védelmi Iroda

157.  Molnárné Szekeres Judit, ügyvivő szakértő, SZTE Közalkalmazotti Tanács

158. Mózsik Éva, gazdasági ügyintéző, SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

159. Nacsa Ferencné, Biztonsági munkatárs, SZTE Védelmi iroda

160. Nagy Gergely, egyetemi adjunktus, SZTE Angol tanszék

161. Nagyillés János, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

162. Nagy Judit tanársegéd SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

163. Németh T. Enikő, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék

164. Németh Veronika, címzetes mestertanár, SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

165. Nóbik Attila, egyetemi adjunktus, intézetvezető-helyettes, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

166. Orcsik Roland, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Szláv Filológiai Intézet

167. Ocskó Zsolt informatikus SZTE Klebelsberg Könyvtár

168. Oszlács Orsolya, egyetemi tanársegéd, SZTE ÁOK Élettani Intézet

169. Otott-Kovács Eszter, egyetemi tanársegéd, SzTE BTK Altajisztikai Tanszék

170. Ördög Balázs tudományos munkatárs SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

171. Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék

172. Pál Ágnes Segéd Labor Asszisztens Kórélettani Intézet

173. Pálinkásné Kulcsár Gizella segédlaboráns GYTK Gyógyszerkémiai Intézet

174. Pappné Márton Katalin Szak- és továbbképzési  előadó  SZTE Fogorvostudományi Kar

175. Péter Róbert, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet

176.Pihurik Judit, habilitált egyetemi  adjunktus, SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék

177. Pintér Gáborné tanszéki mérnök SZTE MK ÉMI

178. Pintér Judit Nóra, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológia Intézet

179. Pintér Klára főiskolai docens SZTE JGYPK TÓKI

180. Pócsik Edit, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

181. Porció Tibor, egyetemi adjunktus, SZTE, BTK Vallástudományi Tanszék

182. Porkoláb Annamária könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

183.Prazsák István, tudományos segédmunkatárs, német tanulmányi felelős, SZTE ÁOK Orvosi Biológia Intézet

184. Praefort Veronika, nyelvtanár, SZTE BTK Hispanisztika Tanszék

185. Puskás Nikoletta informatikus könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

186. Rábai Krisztina, tudományos munkatárs, SZTE-BTK Történeti Segédtudományok Tanszék

187. Rázga Zsolt tudományos munkatárs SZTE AOK Pathológiai Intézet

188. Rehon Judit, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

189. Rigó Judit könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

190.Révész László, habilitált tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Régészeti Tanszék

191. Sághy Miklós, habilitált egyetemi docens, SZTE BTK, Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

192. Sajtos Natália, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Szláv Intézet

193. Sallay Viola, PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet

194. Sarnyai Csaba, egyetemi adjunktus, Szláv Intézet, Orosz Filológiai Tanszék

195. Sávai-Matuska Ágnes, egyetemi docens, SZTE BTK Angol Tanszék

196. Schirm Anita, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék

197. Sebők Ágnes, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

198. Sebők Ferenc, egyetemi docens, BTK Történeti Segédtudományok Tanszék

199. Sermann Eszter, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

200.Simon József habilitált egyetemi docens SZTE BTK Filozófia Tanszék

201. Simon Péter, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

202. Sinkovics Balázs, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék

203. Sipőcz Katalin, egyetemi docens, SZTE Finnugor Tanszék

204. Solticzky József tudományos munkatárs, SZTE Mérnöki Kar Műszaki Intézet

205. Soós József, professor emeritus, SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet

206. Sóti Lilla könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

207. Stachó László, ifj. SZTE ZMK SZTE ZMK Zeneelmélet Tanszék

208. Sulyok Anita ügyvivő szakértő SZTE BTK Francia Tanszék

209. Sütő Erika, tanársegéd, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

210. ifj. Stachó László, SZTE ZMK, Zeneelmélet Tanszék

211. Szabó Erzsébet, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Germán Filológiai Intézet

212. Szabó Gábor, habilitált egyetemi docens,, SZTE BTK, Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet, Magyar Irodalom Tanszék

213. Szabó Judit, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Germán Filológiai Intézet

214. Szabó Mária TTIK, AKKT, predok/MK, ÉMI, tanszéki mérnök

215. Szabó Lajosné Takarító Kórélettani Intézet

216. Szakács Júlia Egyetemi Tanársegéd Kórélettani Intézet

217. Szalai Andrea, laboratóriumi asszisztens, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet

218.Szatmári József egyetemi docens, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

219. Szécsényi Tibor, egyetemi adjunktus, Általános Nyelvészeti Tanszék

220.Szegedi-Hallgató Emese, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Pszichológiai Intézet

221. Székely Melinda, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE Ókortörténeti Tanszék

222. Székely Péter egyetemi adjunktus SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport

223. Szélné Fődi Anikó titkárnő, study-koordinátor SZAKK Laboratóriumi Medicina Intézet

224. Szentgyörgyi Anna tanszéki előadó SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

225. Szépéné Ungár Erika, irodavezető, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

226. Szentgyörgyi Anna, tanszéki előadó, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

227. Szeverényi Sándor, egyetemi adjunktus, SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

228. Szilágyi Krisztina, igazgatási ügyintéző, SZTE MK Tanulmányi Ügyek Titkársága

229. Szilárd Ildikó nyelvtanár SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

230. Szilasi László, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK, Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet, Magyar Irodalom Tanszék

231. Szirmai Éva, főiskolai docens, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

232. Sziroviczáné Dufka Ibolya ügyintéző SZTE BTK Szociológia Tanszék

233.Szőke Katalin, egyetemi tanár, SZTE, BTK, Szláv Intézet

234. Szondi Ildikó egyetemi docens, SZTE ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék

235. Szórády Gabriella, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

236. Tamás Ágnes, tudományos munkatárs, SZTE BTK, Modernkori Magyar Történeti Tanszék

237. Tanács Ágnes, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

238. Tápai Ibolya laboráns SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinf. Tanszék

239. Tápainé Balla Ágnes, tanszékvezető-helyettes egyetemi adjunktus, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

240. Telkes Mária, Laboratóriumi szakorvos, SZTE ÁOK KK Laboratóriumi Medicina Intézet

241.Tandori Mária könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

242. Tenkné Hegyeshalmi Éva laborasszisztens SZTE ÁOK Élettani Intézet

243. Tiszai Zoltán, Szolgáltatási és Üzemeltetési Ügyek titkárságvezetője. SZTE Mérnöki Kar

244. Torkos Róbert, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

245. Tóth Ákos egyetemi tanársegéd SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

246. Tóth Hajnalka tudományos munkatárs SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

247. Tóth Iván egyetemi adjunktus SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék

248. Tóthné Kovács Erika ügyintéző SZTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika

249. Tóth Zoltán János egyetemi tanársegéd SZTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet,

250. Tóth Zsófia Anna egyetemi tanársegéd SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet,

251.  Tóthné Dr Rosta Judit Mária egyetemi tanársegéd SZTE ÁOK Élettani Intézet

252. Tóthné Pölös Anna ügyvivő szakértő SZTE MK Dékáni Hivatal

253. Török Ervin, egyetemi adjunktus, SZTE BTK, Magyar Nyelv- és Irodalom Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

254. Törökné Jenei Julianna, tanársegéd, SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet

255. Újvári Edit, egyetemi docens, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

256. Unghváryné Kerekes Arika, ügyvivő szakértő, a TeWaTi kutatócsoport projektmenedzsere, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

257. Van Leeuwen Boudewijn, egyetemi adjunktus, SZTE Természeti földrajzi és Geoinformatikai tanszék

258. Varga Ferencné, ügyviteli szakértő, SZTE Bolyai Intézet, Könyvtár

259. Varga Olga, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

260. Varga Sándor, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

261. Varga-Simon Erika; adjunktus, SZTE-MK Műszaki Intézet

262. Vargáné Drewnowska Ewa, tanszékvezető habilitált egyetemi docens, SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszék

263. Várhelyi Flórián, nyelvtanár, SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

264. Várnai-Vígh Adrienn E. informatikus könyvtáros SZTE Klebelsberg Könyvtár

265. Virág Zoltán, habilitált egyetemi docens, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék

266. Vukman Péter, tudományos munkatárs, SZTE BTK Történeti Intézet

267. Varga Gabriella egyetemi tanársegéd SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet

268. Williams, Thomas, egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet

269.   Zalai Anita főiskolai docens JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

270. Zámbóné Dr. Kocic Larisa, tanársegéd, SZTE, Angol-Amerikai Intézet

271. Zimonyi István, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék

Copyright