Még egy-két év...

Szabó Gábor rektorral, új rektori ciklusa kezdetén Újszászi Ilona beszélgetett a többi között a juttatásokról, az érdekképviseletekkel való párbeszédről. Az írás a Délmagyarország 2014. június 30-i számában, az Universitas rovatban, "A fejlődéshez pénz kell" címmel jelent meg.

Bővebben...

Ülésezik az Érdekegyeztető Tanács

Megkezdődtek a tárgyalások az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács Munkáltatói és Munkavállalói oldala között a 2014. évi Juttatási Megállapodás tárgyában. Az első tárgyaláson a felek ismertették álláspontjaikat, a következő plenáris ülésre júliusban kerül sor. Előzetesen elmondható, hogy a tavalyihoz képest némi javulás várható, mindazonáltal a Munkavállalói Oldal további számításokat kért a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságtól és oldalülések keretében dolgozik a leghatékonyabb megoldás és a következő tárgyalási álláspont kidolgozása céljából.

A Magyar Rektori Konferencia állásfoglalása

A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének 2014. június 18-i állásfoglalása a T/311 számú törvényjavaslatról:

"A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége testületi álláspontot csak egy korábbi munkaanyagról tudott kialakítani. Az akkor megfogalmazott alapvető észrevételek azonban továbbra is érvényesek. Az Elnökség szerint a kancellárrendszer nem önmagában jó vagy rossz, annak működőképességét a rektor és a kancellár között meghúzott hatásköri viszonyrendszer határozza meg. Hatékonyságát, vagy annak hiányát pedig a kiválasztott és kinevezett majdani kancellárok személye, valamint a fenntartói szervezetirányítás minősége befolyásolja. Az Elnökség véleménye szerint a kettős vezetés kockázatot jelent, ezért a végrehajtási rendeletek kodifikációja során alaposan definiált, átgondolt viszonyrendszert szükséges létrehozni. Az MRK Elnöksége fájlalja, hogy a Konferencia nem tudott aktívan részt venni a jelen törvényjavaslat előkészítésének szakmai vitáiban, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a kormányzat kivételességi javaslattal kívánja napirendre tűzni a szóban forgó kérdéseket. Az MRK Elnöksége elengedhetetlennek látja a szabályozás kiegészítését, valamint azt, hogy az új szervezetirányítási modell működésének tapasztalatait legkésőbb 2015 elején az érintettek bevonásával kiértékeljék, és a részletes szabályokat ennek megfelelően korrigálják."

Sajtó:
MRK: kockázatos a felsőoktatási törvény

Copyright