Közalkalmazotti Tanács

KT elnöke:

Dr. Ágoston Zsuzsanna

 

KT tagjai:

Annus Gábor

Csorba Csilla

Illésné Pál Erzsébet

Kosztáné Dr. Valicsek Erzsébet

Dr. Magony Sándor

Nagy Zoltán Péter

ifj. Dr. Regdon Géza

Rossu Balázs Roland

Dr. Siska Andrea

Dr. Szegesdi Ilona

Terhes Anita

Tóthné Dr. Pölös Anna

 

Irodavezető:

Molnárné Szekeres Judit

Elérhető: 10-13 óra között

Tel: 544-137

 

KT beszámoló 2016.

A SZTE Közalkalmazotti Tanácsának éves beszámolója - 2016.

- 2016-os nem oktató nem kutatói munkakörben foglalkoztatottak bérrendezésével kapcsolatos megállapodás előkészítése, megállapodás aláírása.

A KT üdvözölte az érintett munkavállalói körre vonatkozó bérrendezést, illetve a megemelt bér alapbéresítését.

Megállapítást nyert, hogy a régebb óta az Egyetemen dolgozó és diplomás nem oktatók, nem kutatók számára a béremelés mértéke kevésbé érzékelhető. További tárgyalások szükségesek.

Megállapítást nyert az is, hogy egy esetleges központi béremelés, vagy minimálbér emelés, vagy a garantált bérminimum megemelése esetén ennek a béremelésnek a jelentősége eltűnhet.

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a béremelés Egyetemünkön saját erőforrásból valósul meg.

- Éves Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása. az Esélyegyenlőségi Terv aláírása.

- Az érdekképviseletek és ezen belül a KT kezdeményezte az iskolakezdési támogatással kapcsolatos munkáltatói intézkedés mielőbbi megtételét annak érdekében, hogy a kifizetések még az iskolakezdés előtt megtörténjenek.

Az iskolakezdési támogatásokkal kapcsolatos felmérések megtörténtek, a kifizetés időben megvalósult.

- A Közalkalmazotti Tanács a többi érdekképviselettel együtt kezdeményezte a munkavédelmi képviselő választások megkezdését annak érdekében, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően a munkavédelmi képviselő választás Egyetemünkön megvalósuljon.

A KT felajánlotta közreműködését a munkavédelmi képviselő választásban, ennek érdekében a munkáltatóval választási eljárásrendben állapodott meg annak érdekében, hogy a választás sikeresen és eredményesen megtörténhessen.

- A KT tárgyalásokat folytatott és egész évben a többi érdekképviselettel együtt folyamatosan kezdeményezte az éves Juttatási Megállapodással kapcsolatos tárgyalások megkezdését, illetve a Juttatási Megállapodás megkötését.

A 2016-ra vonatkozó éves Juttatási Megállapodás megkötésére az év végén került sor. Étkezési támogatásban az előző évhez képest kisebb összegben és kevesebb dolgozó részesült. Ezt a KT kudarcként könyvelte el, mert részben évről évre egységes, valamennyi dolgozót érintő juttatásra törekvő javaslatokat teszünk, illetve a keretösszegek emelésére teszünk javaslatot. Mivel azonban az év eleji bérrendezés jelentős terhet jelentett az Egyetem számára, ezért a 2016-os Juttatási Megállapodásban foglaltakat a KT is aláírta.

A Juttatási Megállapodásban szereplő étkezési támogatás 2016. december hónapban az érintett dolgozók részére átadásra került.

- A KT képviselője (elnöke) állandó meghívottként részt vett a Rektori Kabinet üléseken, ahol a Szenátus ülések előkészülete során módjában állt a munkavállalók érdekeit érintő kérdések felvetésére és konzultációra.

- A KT képviselői (oktató, kutató és nem oktató, nem kutató képviselője) részt vettek szavazati jogú tagként a Szenátus munkájában.

- A KT megbízott képviselői egyes karokon szavazati jogú tagként, más Karokon állandó meghívottként részt vettek a Kari Tanácsok munkájában.

- A KT több ízben kezdeményezte az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács plenális ülésének összehívását, de 2016-ban erre nem került sor. Ettől eltekintve a munkáltatóval folytatott érdekegyeztetések konstruktívnak és eredményesnek bizonyultak.

Összegezve:

A KT 2016-ban - a korábbi évekhez hasonlóan - maximálisan törekedett a munkabéke megőrzésére a munkavállalók érdekeit minden lehetséges fórumon képviselve.

 

KT névsor

 

 

Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanácsa
6725. Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
Telefon/fax: (62) 544-136

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Közalkalmazotti Tanács elnöke

 

 

Dr. Ágoston Zsuzsanna

klinikai főorvos
SZTE ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

 

4137, 71-889
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

 

 

Közalkalmazotti Tanács elnökhelyettesei

 

 

Prof. Dr. Dombi György

egyetemi tanár

SZTE GYTK, Gyógyszeranalitikai Intézet

 

71-868

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Dr. Ferencsik Mária

főorvos

SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika

70-969

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Dr. Majsa József

egyetemi adjunktus, koordinációs igazgató

SZTE ÁJTK Politológia Tanszék,

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Közalkalmazotti Tanács tagjai

 

 

Annus Gábor

hivatalvezető

SZTE JGYPK Dékáni Hivatal

 

71-093

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Dr. Bartyik Katalin

egyetemi docens 
SZTE ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika

 

5070,1269

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

  

Fiskovics Istvánné

számviteli osztályvezető

SZTE Gazdasági Hivatal

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Dr. Gombár Angéla

egészségügyi szakoktató

SZTE ÁOK Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Tamás Éva

Dékáni Hivatal, titkársági asszisztens

SZTE ETSZK

 

 

 

 

Kőkutiné Prof. Dr. Orvos Hajnalka

egyetemi tanár

SZTE ÁOK Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika

 

5959

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Ancsányi Krisztina

vezető szakasszisztens

SZTE Klinikai Központ

 

  

 

Molnárné Oroszi Andrea

intézetvezető főnővér

SZTE ÁOK Traumatológiai Klinika

 

71-795

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Kutasi Katalin

minőségügyi megbízott

SZTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

KT Iroda munkatársa

 

Molnárné Szekeres Judit

irodavezető

telefon/fax: 4136

(elérhető: munkanapokon 9-15 óra között)

 

KT Ügyrend 2014

A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS ÜGYRENDJE

 

I. rész

Bevezetés

 

(1) A Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanácsa megbízását választói akaratából és a munkavállalók kollektív részvételi jogainak hasznos és célszerű érvényesítése érdekében gyakorolja. A KT megtesz mindent annak érdekében, hogy a munkavállalók véleményét megismerje és érdekeiket a munkáltatói döntések előkészítése során érvényesítse.

 

(2) A testület neve: a Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanácsa

(a későbbiekben: Közalkalmazotti Tanács, rövidítve: KT).

 

(3) A KT székhelye: a SZTE KT és FDSZ közös hivatali helyisége,

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103. 2. lépcsőház alagsor

(telefon: +36/62/544-136)

 

(4) A KT feladata: a közalkalmazottak közösségének képviselete a munkáltatónál a Munka Törvénykönyvében és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a SZTE Közalkalmazotti Szabályzatában adott jogosítványok alapján.

 

(5) A KT szervezete: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Szabályzata Választási Szabályzata szerint eredményes és érvényes választáson megválasztott KT szavazással megválasztott tizenhárom, egyenlő jogú tagból áll. A KT választás során megválasztott póttagok a KT tagok helyére behívhatók.  A tagok soraikból az alakuló ülésen titkos szavazással elnököt és három elnökhelyettest választanak. Ugyancsak az alakuló ülésen választják meg titkos szavazással a Szenátus 1 fő oktató, kutató és 1 fő nem oktató, nem kutató tagját, valamint azok helyetteseit. A szavazásokon megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, akire a jelenlevők több, mint 50%-a érvényes szavazatot adott le. A KT szükség esetén szakértői bizottságo(ka)t hozhat létre és szakértőt kérhet fel. A KT állandó meghívotti státuszra képviselőt jelöl ki a Kari Tanácsokba, valamint a Klinikai Tanácsba. A KT-t a Rektori Kabinet ülésén a KT elnöke képviseli.

 

(6) A tagok személyükben biztosítják a közalkalmazottaknak a munkáltató szervezet vezetésében való részvételt.

 

 

II. rész

A Közalkalmazotti Tanács tagjainak jogai és kötelezettségei

 

(1) A KT tagjainak jogai:

– állást foglalnak a KT céljainak meghatározásakor, valamint az e célok elérését szolgáló munkaterv kidolgozásakor;

– véleményt nyilvánítanak a KT tevékenységét érintő bármely kérdésben;

– időben eljuttatott meghívás alapján részt vesznek a KT ülésein és bármely, a KT tevékenységét érintő megbeszélésen;

  kérésükre a KT döntésétől eltérő álláspontjukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni;

– teljes értékű szavazatukkal a közalkalmazottak nevében részt vesznek a KT határozatainak meghozatalában, döntenek a KT elé került és annak hatáskörébe tartozó kérdésekről;

– az általuk megjelölt kérdés tárgyalását kérhetik,

– a munkavállalók gondjainak és véleményének megismerése érdekében joguk van az adott munkahelyen – a munkatevékenység eredményességének biztosítása mellett – a munkavállalókkal kapcsolatot tartani, velük tanácskozni.

- a KT tagoknak joguk van a véleményezésre szánt Szabályzatokat, döntés előkészítő dokumentumokat a jogszabályokban, illetve a Közalkalmazotti Szabályzatban előírt határidők betartásával megkapni.

 

(2) A KT tagjainak kötelességei:

– a KT testületi és képviseleti működése érdekében munkálkodni;

– a munkavállalók gondjait, véleményét megismerni és az ezekre alapozott javaslatokkal a KT munkáját elősegíteni;

– a KT ülésein szabályszerű meghívásra megjelenni és érdemben részt venni annak munkájában;

– külön egyeztetés alapján részt venni a KT munkájával kapcsolatos tárgyalásokon, eseményeken;

– a KT-nak beszámolni végzett munkájukról;

– figyelembe venni a tudomásukra jutott adatokra vonatkozóan a hivatali titoktartás, valamint a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit.

-- a KT üléseken személyesen részt venni

 

(3) A KT összetételének változására vonatkozó szabályok

-- A KT tagjának három hónapot elérő távolléte (akadályoztatása) vagy megbízatásának megszűnése vagy szünetelése esetén a kieső tag helyére a megválasztott póttagok közül kell KT tagot behívni a tanácsba.

-- A kieső tag helyére annak a szakszervezetnek a legtöbb szavazatot megszerzett póttagját kell behívni, amelynek a kieső KT tag tagja volt. Ha a kieső KT tag nem szakszervezeti tag, a szakszervezethez nem tartozó, legtöbb szavazattal rendelkező póttagok közül (független póttag) kell a KT-ba tagot behívni. Ha a szakszervezet nem rendelkezik póttaggal, illetve nincs független póttag, a delegálás sorrendjét a póttagok között megszerzett nagyobb számú érvényes szavazat határozza meg.

-- A KT-ba behívott póttagok jogai és kötelezettségei feladataik ellátása során megegyeznek a KT tagok jogaival és kötelezettségeivel.

 

III. rész

A Közalkalmazotti Tanács elnöke és elnökhelyettesei

 

(1) A KT tagjai közül titkos szavazással első ülésén megválasztja a KT elnökét. Megválasztott KT elnöknek azt a KT tagot kell tekinteni, akire a jelenlevők több, mint 50%-a érvényes szavazatot adott le.

 

(2) A KT tagjai közül elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek segítik az elnök munkáját, az elnök akadályoztatása esetén a KT ülésén és egyetemi fórumokon helyettesítik. Helyettesítés során utólagos beszámolási kötelezettséggel eljárnak az elnök számára biztosított jogkörben.

 

(3) A KT ülését az elnök hívja össze, az üléseken elnököl, akadályoztatása esetén valamelyik elnökhelyettes helyettesíti.

 

(4) A KT üléseinek előkészítéséért, levezetéséért, dokumentálásáért és a határozatok végrehajtásáért az elnök felel.

 

(5) Határozathozatalkor előállott szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

(6) A KT állásfoglalását az elnök eljuttatja az érdekelt vezetőhöz, illetve szervezethez.

 

(7) A KT nevében tárgyalások folytatására, megállapodások megkötésére az elnök, vagy az elnök akadályoztatása esetén a testület teljes hatáskörrel felhatalmazott tagja jogosult, aki a KT-nak beszámolási kötelezettséggel tartozik.

 

 

IV. rész

A Közalkalmazotti Tanács működése

 

(1) A KT jogosult minden, a munkavállalók nagy többségét érintő kérdésben, a Munka Törvénykönyvében, a Közalkalmazotti Szabályzatban, a Kollektív Szerződésben és minden egyéb, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott ügyben, valamint a saját működésével kapcsolatos kérdésekben állást foglalni.

 

(2) A KT ülésein a tagok csak személyesen vehetnek részt, szavazataikat érvényesen csak az ülésen adhatják le.

 

(3) A KT üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal tartja. Minden esetben össze kell hívni az ülést akkor, ha ezt valamely tag, vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri; az összehívási kezdeményezést az elnökkel közölni kell.

 

(4) A KT-t az ülés napja előtt legalább öt nappal írásban kell összehívni, az ülés előtt a meghívás során ismertetni kell az ülés tervezett napirendjét, valamint lehetőség szerint mellékelni kell a döntést előkészítő dokumentumokat.

 

(5) Az elnök rendkívüli ülést hívhat össze akkor is, ha a munkáltatótól anyagot kap véleményezésre. Az összehívással egyidőben az elnök eljuttatja a tagoknak a kapott anyagot is. Az elnök kérhet KT ülésen kívül is írásos véleményt a KT tagokról véleményezésre megkapott anyagokról. A KT tagnak véleményét ebben az esetben úgy kell az elnök részére eljuttatni, hogy azt egyidejűleg valamennyi KT tag is olvashassa.

 

(6) A KT-ülés összehívását a munkáltatónál működő reprezentatív szakszervezetek, illetve a közalkalmazottak legalább 10 %-a is kezdeményezheti az ok megjelölésével.

 

(8) Halasztást nem tűrő ok miatt összehívott rendkívüli ülés legkorábban az összehívást követő legközelebbi munkanapon is megtartható.

V. rész

Az ülések rendje

 

(1) A KT határozatait, döntéseit és állásfoglalásait testületi üléseken nyílt szavazással egyszerű többséggel (a jelenlévő KT tagok több, mint 50%-a által megszavazva) hozza meg. Személyi kérdésekben, illetve valamely KT tag kérésére a KT előzetes támogató döntése esetén az elnök titkos szavazást rendelhet el.

 

(2) A KT ülései nyilvánosak. Az ülések időpontjáról a KT elnöke tájékoztatja az egyetemi főtitkárt.

 

(3) A KT tagjai által javasolt kérdéseket fel kell venni a javasolt napirendbe, ezek megtárgyalásáról a testületi ülés dönt.

 

(4) A KT tagjai kérhetik zárt ülés elrendelését az ülés egy részére, illetve teljes időtartamára.

A zárt ülés elrendeléséről a KT szavaz és egyszerű többséggel (a jelenlévő KT tagok több, mint 50%-a által megszavazva) dönt. A zárt ülésen csak 7, vagy annál több KT tag által elfogadott meghívottak vehetnek részt.

 

(5) Amennyiben a KT a titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos témát, információt tárgyal, az elnök köteles zárt ülést elrendelni.

 

(6) A KT ülések határozatait, valamint a KT egyéb dokumentumait a KT székhelyén kell tárolni, ezek az Egyetem közalkalmazottai számára nyilvánosak.

 

(7) A bizalmas információkat tartalmazó dokumentumokat külön kell tárolni, ez az anyag csak a KT tagjai számára lehet hozzáférhető.

 

 

VI. rész

Határozatképesség, határozathozatal

 

(1) A KT akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több, mint fele megjelent.

 

(2) Határozathozatalra csak szabályos meghívóval összehívott ülés esetén kerülhet sor. Ha ez nem történt meg, határozathozatal csak akkor történhet, ha a KT ülés határozatképes és az ülés megtartása ellen a jelenlévő tagok közül senki nem tiltakozik.

 

(3) Ha az ülést határozatképtelenség miatt nem lehet megtartani, akkor az elnök az új ülést 5 munkanapon belül, de legalább 24 óra elteltével tűzheti ki, ill. hívhatja össze.

 

(4) A KT határozatait általában egyszerű többséggel (a jelenlévő KT tagok több, mint 50%-a által megszavazva) hozza.

 

(5) A KT ülés általában nyílt szavazással hozza meg döntéseit, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

(6) Hét, vagy annál több egyetértő szavazat szükséges az érvényes döntéshez akkor, amikor a KT együttdöntési jogát gyakorolja a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.

 

(7) Határozathozatalkor csak a megjelent tagok szavazatát lehet összeszámítani, távolmaradó tag szavazata nem értékelhető.

 

 

VII. rész

A jegyzőkönyv

 

(1) A KT üléséről kivonatos jegyzőkönyv (emlékeztető) készül, amelyet a testület tagjai és az Egyetem bármely közalkalmazottja megtekinthet.

 

(2) Az emlékeztetőben rögzíteni kell:

– a KT ülés helyét és idejét,

– a megjelent tagok nevét, számát és a határozatképességet,

– az esetlegesen meghívottak és más résztvevők nevét,

– a meghíváskor közölt napirendet,

– a napirendre az ülésen felvett témát,

– az egyes eldöntendő kérdéseket érintő határozatképességgel kapcsolatos ténymegállapításokat,

– az egyes napirendi kérdések tárgyában elhangzott lényeges kijelentéseket és megállapításokat a nyilatkozó személyek megjelölésével,

– a meghozott határozatokat és a szavazati arányokat,

– az ülésen megnyilvánuló, de egyébként kisebbségben maradt véleményt, javaslatot vagy indítványt, az azt felvető tag kérésére,

– a jegyzőkönyvvezető, az elnök vagy elnökhelyettes, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő nevét és aláírását.

 

VIII. rész

A határozatok végrehajtása, képviselet, beszámolás

 

(1) A KT határozatainak végrehajtása, a hozott döntéseknek a munkáltatóval való közlése az elnök feladata, de esetenként a testületi ülés más KT tagot is megbízhat a végrehajtással.

 

(2) Az elnök, illetve a felhatalmazott tag a munkáltatóval folytatott tárgyalások során nem térhet el a határozattól, a határozatok végrehajtásával kapcsolatos minden körülményről tájékoztatni köteles a KT-t.

 

(3) A KT tagjaival képviselteti magát megegyezés szerinti számban a munkáltatónál működő egyes testületekben, a Szenátusban, a Rektori Kabinet, vagy Dékáni Kollégium ülésein, az Egyetem valamennyi karának Kari Tanácsaiban, valamint a Klinikai Tanácsban.

 

(4) A KT képviselője részt vesz az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács (EÉT) munkavállalói oldal ülésein, valamint az EÉT üléseken.

 

(5) A KT a munkavállalók nagyobb csoportját érintő döntéseket előkészítő bizottságokba tagot / tagokat delegál.

 

(6) A KT végzett munkájáról, valamint a munkáltatóval folytatott tárgyalásokról évenként beszámol a közalkalmazottaknak. A beszámolót az elnök vezetésével a KT együttesen készíti el és az érdekképviselet honlapján (www.erdek.u-szeged.hu), vagy az Egyetem honlapján közzéteszi.

 

(7) A KT elnöke a KT irodavezetővel az év elején költségvetési (kiadásokkal, költségekkel kapcsolatos, az előző évi bevételt, maradványt figyelembe vevő) tervet, az év végén költségvetési összefoglalót (megvalósult bevétel-kiadás beszámolót) készít, melyet a KT-val ismertet. A KT tagok észrevételei, esetleges KT költségvetéssel kapcsolatos határozatai a tervbe és a beszámolóba beépíthetők.

 

 

IX. rész

Vegyes és záró rendelkezések

 

(1)  A KT működési költségeinek felhasználásáról önállóan dönt.

 

(2)  A KT bármely tagja javasolhatja írásban az Ügyrend módosítását. A módosítási javaslatról a KT legközelebbi ülésén köteles dönteni.

 

(3) A KT elfogadott Ügyrendjét a KT több, mit hét tagja által megszavazott határozattal bármikor módosíthatja.

 

(4) Az Ügyrend rendelkezéseit, valamint módosításait azok hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.

 

 

 

 

Szeged, 2014. március 14.

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem

Közalkalmazotti Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright