Közalkalmazotti Szabályzat elfogadása

A Szenátus 2013. december 16-i ülésén egyhangúlag elfogadta a prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Ágoston Zsuzsanna KT elnök által előterjesztett, megújított Közalkalmazotti Szabályzatot, valamint az annak mellékletét képező Közalkalmazotti Tanács Választási Szabályzatot.

A szabályzat hamarosan felkerül az Egyetem honlapjára a Szabályzatok menüpont alá.

A 2014-ben esedékes Közalkalamzotti Tanács választás lebonyolítása a jelenleg hatályos jogszabályok, illetve a megújult szabályzatok alapján történik.

KT választás 2014. - Választási Bizottság megalakítása

A SZTE Közalkalmazotti Tanácsa 2013. december 05-i ülésén kialakította állásfoglalását a KT választás Választási Bizottság (VáB) összetételének elveiről, illetve határozott a VáB elnökének személyéről. A VáB elnökének felkérte Dr. Feleky Gábort a SZTE Szociológia Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét.

A Választási Bizottság tagjai:

VÁB elnöke:

Dr. Feleky Gábor

tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Szociológiai Tanszék

VÁB tagjai:

Csiszárné Makra Erzsébet

vegyésztechnikus, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet

Ferencsik Mária

szervező titkár, SZTE ÁOK Szakszervezeti Bizottság

Unginé Kántor Katalin

intézetvezető főnővér, SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Füriné Gulácsi Ágnes

védőnő, SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

Palotás Csilla

asszisztens, SZTE ÁOK II. Kórház SBO

Nyitrainé Csáki Erzsébet

irodavezető-helyettes, SZTE ETSZK Dékáni Hivatal

Csüllögné Bogyó Katalin

könyvtáros, SZTE JGYPK Gyakorló Általános Iskola

Palotásné Pánti Róza

vezető könyvtáros,  SZTE Mezőgazdasági Kar

Kövesi-Nagy Dániel

informatikai munkatárs,  SZTE Egyetemi Számítóközpont

Matuska József

irodavezető,  SZTE GMF Védelmi Iroda

Dr.Király Andrea

könyvtáros, SZTE Klebelsberg Könyvtár

Dr. Csernik Antal

jogi előadó, SZTE BTK Dékáni Hivatal

 

Juttatási Megállapodás

2013. október - A 2012. decemberi Juttatási Részmegállapodásban foglaltakban tervezettek szerint a 2013. évi egyetemi költségvetés elfogadását követően került sor arra, hogy az  érdekképviseletek kezdeményezzék a 2013. évi Juttatási Megállapodással kapcsolatos tárgyalások mielőbbi megkezdését.

2013. november 25-én az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal ülésezett és kialakította a 2013. évi Juttatási Megállapodással kapcsolatos állásfoglalását.

2013. november 28-án az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács plenáris ülést tartott, ahol a munkáltatói és munkavállalói oldal tárgyalt a 2013. évi Juttatási Megállapodásról.

A 2013-as Juttatási Megállapodás szövege megtekinthető az alábbi linkre katintva:

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

Közalkalmazotti Szabályzat módosítás

2013. szeptember

A SZTE Közalkalmazotti Tanácsa kezdeményezte a Közalkalmazotti Szabályzat és a Közalkalmazotti Tanács Választási Szabályzat módosítását. A változást a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatályba lépése, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. módosításai és a KT működésében bekövetkezett változások tették időszerűvé.

Kitüntetések az ápolók ünnepén

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából ünnepi tudományos ülést tartottak és kitüntetéseket adtak át a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában. Az SZTE SZAKK Kiváló védőnő, Kiváló ápoló és Kiváló gyógytornász címe mellett itt nyújtották át a szakmai kamara, a MESZK ’Pro Curatio Valetudine’, azaz ’Az egészség ápolásáért’ díját is. Képek és teljes cikk.

Copyright