Közalkalmazotti Szabályzat módosítás

2013. szeptember

A SZTE Közalkalmazotti Tanácsa kezdeményezte a Közalkalmazotti Szabályzat és a Közalkalmazotti Tanács Választási Szabályzat módosítását. A változást a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatályba lépése, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. módosításai és a KT működésében bekövetkezett változások tették időszerűvé.

Copyright