Közalkalmazotti Tanács munkája 2013.

A Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanácsának munkája – beszámoló 2013.

 

2012 decemberében a 2013-as évet is befolyásoló juttatási részmegállapodás született az EÉT ülésén. A megállapodás előkészítésében a KT is részt vett, valamint aláírója is volt a megállapodásnak. Javasoltuk, hogy amennyiben a Klinikai Központban a készenléti ügyeleti díj összege a törvényi minimumra csökken, a behívásokért (a tényleges munkavégzésért) emelt ügyeleti óradíjat kapjanak a dolgozók. Javaslatunk az EÉT munkavállalói oldal javaslatába bekerült és a megállapodásban is érvényesült.

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

A 2013-as Szenátus-választásig a Közalkalmazotti Tanácsból 1 fő - a KT elnöke - volt szavazati jogú tagja a Szenátusnak. A 2013. januárban tartott szenátusi választásra vonatkozó szabályzatot módosító indítványunkkal elértük, hogy a Szenátusban a Közalkalmazotti Tanács 2 tagja: 1 fő oktató, kutató (prof. Dr. Orvos Hajnalka, egyetemi tanár), és 1 fő nem oktató, nem kutató (Dr. Ágoston Zsuzsanna, klinikai főorvos, KT elnök) KT tag legyen szavazati jogú Szenátus tag.

 

Véleményeztük a Szegedi Tudományegyetem Etikai Szabályzatát.

 

Véleményeztük és aláírói voltunk a Szegedi Tudományegyetem Esélyegyenlőségi Tervének.

 

Bíráló bizottsági tagként a KT részt vett a Klebelsberg Könyvtár főigazgatói pályázatának elbírálásában.

 

Bíráló bizottsági tagként a KT részt vett a Klinikai Központ gazdasági igazgatói pályázatának elbírálásában.

 

Bíráló bizottsági tagként a KT részt vett a Klinikai Központ ápolási igazgatói pályázatának elbírálásában.

 

Részt vettünk meghívottként a Rektori Kabinet ülésein, ahol előzetesen véleményeztük a Szenátus elé kerülő napirendi pontokat, illetve a többi érdekképviselettel együtt módunkban állt a dolgozókat érintő napi problémák felvetésére, megvitatására. (fizetések időpontja, szabadságolások rendje, KT Iroda működésének biztosítása stb.)

 

A KT Iroda működésében bekövetkező változásokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatása.

A KT 2 fő félállású munkatársa (Tiszai Károlyné és Csendes Éva) a hatályos nyugdíjtörvény miatt a nyugdíjba vonulás mellett döntöttek. Bár tettünk erőfeszítéseket továbbfoglalkoztatásukért, ez nem vezetett eredményre, ezért új munkatárs, Molnárné Szekeres Judit vezeti az Irodát 2013 őszétől.

 

Kezdeményeztük a 2013-as Juttatási Megállapodás létrejöttét. Részt vettünk az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal ülésén, valamint az EÉT plenáris ülésén, ahol megszületett a 2013. évi Juttatási Megállapodás.

 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

A Közalkalmazotti Tanács előkészítette, kezdeményezte a Közalkalmazotti Szabályzat és a mellékletét képező Közalkalmazotti Tanács Választási Szabályzat megújítását. Mivel a jogszabályi környezet jelentősen megváltozott, hatályba lépett pl. a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. és  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény is több ponton módosult, ezért halaszthatatlanná vált a szabályzat megújítása.

A Rektor úr és a KT között lezajlott egyeztetések eredményeként megszülettek az új szabályzatok, amelyeket a Szenátus 2013. december 16-i ülésén elfogadott.

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

A KT folyamatosan együttműködik az Egyetemen működő, képviselettel rendelkező Szakszervezetekkel, illetve a Szenátus munkavállalókat képviselő tagjaival. Folyamatos kapcsolattartással a Kari Tanácsokon keresztül is informálódunk a munkavállalók nagy többségét érintő munkáltatói döntésekről, illetve szükség szerint véleményezzük azokat.

 

2014. január 01-től Balogh Dénes magasabb vezetői kinevezése miatt a KT tagságról lemondott, ezért helyette a 2011-es KT választási eredményei alapján Banga Béla Erik lett a 2014-es választásokig működő Közalkalmazotti Tanács tagja.

 

Előkészítettük a 2014-es Közalkalmazotti Tanács választást. Megalkottuk, megtárgyaltuk és a munkáltatóval együttesen aláírtuk a Közalkalmazotti Tanács Választási Szabályzatát. Megválasztottuk a Választási Bizottságot. Felkértük a VáB elnökének Dr. Feleky Gábort.

 

 

2014. január

 

Közalkalmazotti Tanács

Szegedi Tudományegyetem

 

 

 

 

Copyright