KT beszámoló 2016.

A SZTE Közalkalmazotti Tanácsának éves beszámolója - 2016.

- 2016-os nem oktató nem kutatói munkakörben foglalkoztatottak bérrendezésével kapcsolatos megállapodás előkészítése, megállapodás aláírása.

A KT üdvözölte az érintett munkavállalói körre vonatkozó bérrendezést, illetve a megemelt bér alapbéresítését.

Megállapítást nyert, hogy a régebb óta az Egyetemen dolgozó és diplomás nem oktatók, nem kutatók számára a béremelés mértéke kevésbé érzékelhető. További tárgyalások szükségesek.

Megállapítást nyert az is, hogy egy esetleges központi béremelés, vagy minimálbér emelés, vagy a garantált bérminimum megemelése esetén ennek a béremelésnek a jelentősége eltűnhet.

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a béremelés Egyetemünkön saját erőforrásból valósul meg.

- Éves Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása. az Esélyegyenlőségi Terv aláírása.

- Az érdekképviseletek és ezen belül a KT kezdeményezte az iskolakezdési támogatással kapcsolatos munkáltatói intézkedés mielőbbi megtételét annak érdekében, hogy a kifizetések még az iskolakezdés előtt megtörténjenek.

Az iskolakezdési támogatásokkal kapcsolatos felmérések megtörténtek, a kifizetés időben megvalósult.

- A Közalkalmazotti Tanács a többi érdekképviselettel együtt kezdeményezte a munkavédelmi képviselő választások megkezdését annak érdekében, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően a munkavédelmi képviselő választás Egyetemünkön megvalósuljon.

A KT felajánlotta közreműködését a munkavédelmi képviselő választásban, ennek érdekében a munkáltatóval választási eljárásrendben állapodott meg annak érdekében, hogy a választás sikeresen és eredményesen megtörténhessen.

- A KT tárgyalásokat folytatott és egész évben a többi érdekképviselettel együtt folyamatosan kezdeményezte az éves Juttatási Megállapodással kapcsolatos tárgyalások megkezdését, illetve a Juttatási Megállapodás megkötését.

A 2016-ra vonatkozó éves Juttatási Megállapodás megkötésére az év végén került sor. Étkezési támogatásban az előző évhez képest kisebb összegben és kevesebb dolgozó részesült. Ezt a KT kudarcként könyvelte el, mert részben évről évre egységes, valamennyi dolgozót érintő juttatásra törekvő javaslatokat teszünk, illetve a keretösszegek emelésére teszünk javaslatot. Mivel azonban az év eleji bérrendezés jelentős terhet jelentett az Egyetem számára, ezért a 2016-os Juttatási Megállapodásban foglaltakat a KT is aláírta.

A Juttatási Megállapodásban szereplő étkezési támogatás 2016. december hónapban az érintett dolgozók részére átadásra került.

- A KT képviselője (elnöke) állandó meghívottként részt vett a Rektori Kabinet üléseken, ahol a Szenátus ülések előkészülete során módjában állt a munkavállalók érdekeit érintő kérdések felvetésére és konzultációra.

- A KT képviselői (oktató, kutató és nem oktató, nem kutató képviselője) részt vettek szavazati jogú tagként a Szenátus munkájában.

- A KT megbízott képviselői egyes karokon szavazati jogú tagként, más Karokon állandó meghívottként részt vettek a Kari Tanácsok munkájában.

- A KT több ízben kezdeményezte az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács plenális ülésének összehívását, de 2016-ban erre nem került sor. Ettől eltekintve a munkáltatóval folytatott érdekegyeztetések konstruktívnak és eredményesnek bizonyultak.

Összegezve:

A KT 2016-ban - a korábbi évekhez hasonlóan - maximálisan törekedett a munkabéke megőrzésére a munkavállalók érdekeit minden lehetséges fórumon képviselve.

 

Copyright